Startsida Umeå kommun

Elevhälsa

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. I Umeå är elevhälsan uppdelad mellan för- och grundskolan och gymnasiet.

Elevhälsan i för- och grundskolan

Elevhälsan i för- och grundskolan arbetar i team bestående av kurator, skolsköterska och psykolog. Det finns även tillgång till specialistkompetens inom olika specialpedagogiska områden tex särskola och läs- och skrivproblematik.

Elevhälsan i gymnasieskolan

På alla våra skolor finns skolsköterska, kurator och specialpedagoger/ speciallärare. Det finns också tillgång till skolläkare och psykolog vid behov.

Sidan har granskats 2018-01-31

Sidans kortadress: www.umea.se/elevhalsa

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.