Startsida Umeå kommun

Förskola

Barn mellan ett och fem år kan gå i förskola eller pedagogisk omsorg när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig eller arbetssökande kan ditt barn delta i förskoleverksamheten i viss omfattning.

Regler för vem som har rätt till förskola

Förskola för barn 1–5 år

Förskolan följer läroplanen och vi arbetar bland annat med språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö.

Du kan ansöka om förskoleplats när som helst, men din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats. Det är störst chans att få plats på önskad förskola i början av hösten.

Du kan inte få ett ködatum som är längre än sex månader före önskat startdatum.

Ansök om plats i förskola

Pedagogisk omsorg för barn 1–5 år

Pedagogisk omsorg innebär att barnet är hemma hos en dagbarnvårdare eller i lämpliga lokaler tillsammans med andra dagbarnvårdare. De har egna arbetsplaner som är framtagna utifrån förskolans läroplan och skollagen.

Ansök om plats i pedagogisk omsorg

Allmän förskola för barn 3–5 år

Alla barn har rätt till plats i allmän förskola från höstterminen det år de fyller tre. Den allmänna förskolan kostar ingenting och gäller 15 timmar i veckan under skolans terminstid. Barn i allmän förskola är lediga under skolans lovdagar.

Ansök om plats i förskola

Om ditt barn redan har plats i förskola behöver du inte ansöka till allmän förskola. Du får automatiskt den lägre avgiften från 1 juli det år barnet fyller tre år.

Öppna förskolor för barn 0–6 år

I Umeå finns flera öppna förskolor. Socialtjänsten har ansvar för verksamheten. Förskolorna är öppna för alla barn i åldrarna 0–6 år.

Sidan har granskats 2018-10-19

Sidans kortadress: www.umea.se/forskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.