Startsida Umeå kommun

Öppettider och stängningsdagar

Öppettider

Barnomsorg och skolbarnomsorg erbjuds klockan 06.30−18.30.

Öppettiderna kan variera från verksamhet till verksamhet utifrån olika familjers tillsynsbehov. Om du har behov av andra öppettider än vad verksamheten för tillfället har, prata med ansvarig rektor/förskolechef.

Förskolor och fritids är stängda vecka 28-31.

Stängt vid planeringsdagar

Barnomsorg och skolbarnomsorg är för närvarande stängd tre heldagar per år för personalens kompetensutveckling. Från och med höstterminen 2018 är omsorgen stängd fyra heldagar per år. Under stängningsdagarna måste du själv ordna tillsyn för barnet.

Din barnomsorgsavgift minskar inte på grund av planeringsdagar.

För att få veta vilka stängningsdagar som gäller måste du kontakta personalen vid verksamheten eftersom det kan variera mellan olika verksamheter.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.