Startsida Umeå kommun

Ansök om eller säg upp plats

Du får plats i kön när din ansökan registreras

Det tidigaste datum som kan registreras som ansökningsdatum är sex månader innan du önskar att barnet ska börja i förskola eller familjedaghem. Men du är välkommen in med din ansökan tidigare än så. För att du ska garanteras en plats ska ansökan vara inlämnad senast fyra månader före önskat placeringsdatum.

Familjer i Umeå kommun kan önska förskola eller familjedaghem. Grundprincipen är att få en plats så nära barnets hem som möjligt. 

Du kan ansöka om plats i ett område men också om plats i en specifik förskola eller familjedaghem. Om ni enbart väljer bestämda enheter på val 1 och 2 och inte anger enbart område, begränsas möjligheten att få barnomsorg.

I din ansökan om kommunal barnomsorg ombeds du att göra tre val där val 1 och 2 är obligatoriska.

Inskolning sker inte under semesterperiod

Om du har behov av barnomsorg under perioden 1 juni-31 juli erbjuds du plats tidigast 1 augusti. Det innebär att önskat placeringsdatum flyttas fram eftersom placeringar endast görs i undantagsfall under sommaren. Kontakta placeringsassistent inom ditt område om du har akut behov under denna period.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs enkelt med webbtjänsten för e-legitimation här till höger.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag du säger upp platsen. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Om du inte har e-legitimation kan du fylla i och skriva ut ett webbformulär som skickas in till placeringsassistent på ditt område. Vill du ha formuläret hemskickat, kontakta placeringsassistent.

Kontakta förskolechef/rektor om ni har för avsikt att vara ledig en längre period

Längre frånvaro från förskolan/fritidshem/familjedaghem kan innebära uppsägning. Under perioden juni-augusti accepteras vanligtvis en frånvaro på upp till max 3 månader utan att platsen upphör. Övrig tid på året max 1 månad.

Ansök eller säg upp plats här

Ansök utan inloggning 

Inloggning med e-legitimation

Med e-legitimation kan du

  • ansöka om skolbarnomsorg och barnomsorg
  • ändra din inkomst
  • ändra dina kontaktuppgifter
  • säga upp platsen

 

Läs mer om e-legitimation

Webbansökan fungerar bäst om du använder webbläsarna Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.