Startsida Umeå kommun

Nattöppen verksamhet för barn 1-12 år

Barn 1–12 år som har behov av kväll-, natt- och helgomsorg kan få plats på Aftonstjärnan som ligger på Berghem, Skidspåret 6, Umeå.

Kväll-, natt- och helgomsorg är till för barn vars föräldrar arbetar på obekväm tid. För att ha rätt till en plats måste behovet av omsorg på obekväm tid vara i snitt två tillfällen i månaden. Båda föräldrarna måste arbeta obekväm tid samtidigt. Plats på nattöppen förskola beviljas inte om en av föräldrarna är ledig, sjukskriven eller föräldraledig.

Läs mer under Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (pdf)

Föräldrar ordnar själva transport till och från nattöppen förskola. Skolbarn har rätt till skolskjuts till och från skolan/nattöppen verksamhet.

Mer information

Öppettider:

Vardagar, klockan 17.307.30

Helger, hela dygnet till vardagsmorgon klockan 7.30

Hitta till Aftonstjärnan (eniro.se)

Läs mer om Aftonstjärnan

Ansökan

Ansök om plats

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid med tillhörande schema för vistelsetid

Anmälan vid förändrade förhållanden

Kontakta den rektor där ditt barn just nu får omsorg. Du behöver också fylla i blanketten Schema för vistelse på obekväm tid, som ligger med i ansökan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.