Startsida Umeå kommun

Sommaröppen verksamhet

För- och grundskola i Umeå kommun erbjuder alla barn i förskola och på fritidshem barnomsorg under sommaren  vecka 28-31, 2017. Kontakta din ordinarie verksamhet för mer information om vad som gäller.

Fristående förskolor och fritidshem erbjuds samverka med för- och grundskolan i Umeå.

Alla föräldrar med barn på förskola eller fritidshem inom Umeå kommun får en förfrågan av ordinarie personal om vilka behov av barnomsorg som finns under sommaren. I Umeå kommun finns ett antal sommaröppna förskolor, barnet tilldelas den plats som är närmast geografiskt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.