Skolbarnomsorg/fritids för barn 6-12 år

Skolbarnomsorg erbjuds för barn i förskoleklass upp till åk 6 under den skolfria skoldagen och under lov. Rätten till skolbarnomsorg har barn vars föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande.

Möjligheten till skolbarnomsorg under föräldraledighet upphörde efter 4 juli 2014. Fortsättningsvis får barn ha kvar sin plats en månad efter att ett syskon fötts. Om du som förälder har särskilt behov av plats, kontakta rektor.

Fritidshem

Erbjuds till barn i förskoleklass till och med årskurs 6 som har behov av omsorg före och efter skoldagen. Alla fritidshem, oberoende av om det är en kommunal eller fristående verksamhet, har öppet inom en ram från klockan 06.30-18.30. Verksamheten är främst lokaliserad till närliggande grundskola.

Familjedaghem

Erbjuds till barn i förskoleklass till och med årskurs 6 som har behov av omsorg före och efter skoldagen. Verksamheten är lokaliserad i hemmet.

Obs! I kommundelarna erbjuds endast fritidshem för barn i åk F-6.

Uppsägning av plats inom skolbarnsomsorg

Uppsägning av plats görs skriftligt på en särskild blankett och skickas till placeringsassistent för ert område. Uppsägningstiden är två månader. Använd webbtjänsten för e-legitimation här till höger alternativt hämta hem och skriva ut blanketten från webbplatsen. Du hittar länken till våra blanketter här till höger. Du kan även få den hemskickad genom att ringa placeringsassistent.

Uppsägningstiden räknas från och med den dag blanketten kommit in till placeringsassistent. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Omsorg på obekväm tid

Erbjuds via Umeås nattöppna förskola. Läs mer om nattöppen förskola här

Sommaröppen verksamhet

Förskolor och fritidshem har även öppet på sommaren. Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samordnas under denna period eftersom antalet barn då är lägre. Det kan alltså hända att ditt barn får gå i en annan förskola/enhet än den ordinarie under en period. Varje förskola/fritidshem informerar om vilka rutiner som gäller för dem.

Webbtjänster

Ansökan till skolbarnomsorg/barnomsorg kan göras utan inloggning.

Ansökan utan inloggning

Med e-legitimation kan du:

  • ansöka om barnomsorg
  • ändra din inkomst
  • ändra dina kontaktuppgifter
  • säga upp plats

Ansökan med e-legitimation

Mer om e-legitimation

Webbansökan fungerar bäst om du använder webbläsarna Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Personlig kontakt
Vänd dig till Placeringsassistent för det område där du söker barnomsorg.

Blanketter

Sidan uppdaterad 2014-10-04 av Gabrielle Hultdin Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!