Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass och grundskola

Barn 6–16 år har skolplikt. Skolplikten fullgörs i förskoleklass och grundskola. Skolplikten kan om vårdnadshavare så önskar börja fullgöras direkt i grundskolan. Innehållet i förskoleklass, fritidshem och grundskola styrs av grundskolans Läroplan Lgr11. 

Förskoleklass: Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt för barn som fyller 6 år under kalenderåret att gå i förskoleklass. Förskoleklassen omfattar upp till 20 timmar per vecka.

Läs mer om förskoleklass och gör ansökan via e-tjänsten Söka skola

Om det finns särskilda skäl kan du som är vårdnadshavare ansöka om uppskjuten skolplikt om det finns särskilda skäl för att barnet ska börja förskoleklass det år barnet fyller 7 år och därigenom årskurs 1 när barnet fyller 8 år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Grundskola: Grundskolan omfattar årskurs ett till nio. Skolplikten upphör vanligtvis vid utgången av vårterminen det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten.

Börja grundskolan årskurs 1

De barn som gått förskoleklass på en skola skrivs in i årskurs ett på samma skola. Ingen särskild anmälan krävs. Om du önskar byta grundskola i kommunen måste vårdnadshavaren ansöka om detta. Läs mer under Byta skola nedan.

Byta skola i årskurs 19

Om du är på väg att flytta till Umeå och behöver byta skola till en skola i Umeå kommun, gör ansökan direkt till den skola du önskar.

Om det är en kommunal skola, gör ansökan:
Ansökan till/byte av kommunal grundskola

Mottagande på skola görs i mån av plats. Barnet har alltid rätt till en skola enligt ”närhetsprincipen”.

Önskar du byta skola från en skola i Umeå kommun till en annan skola i kommunen, gör ansökan direkt till den skola du önskar. Gör ansökan: Ansökan till/byte av kommunal grundskola

Byte av skola sker i mån av plats och beslutas av rektor på mottagande skola. 

Om du önskar börja på en fristående skola, gör ansökan direkt till den skolan, se "Genvägar".

Sidan har granskats 2018-10-04

Sidans kortadress: www.umea.se/grundskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.