Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass och grundskola

I Umeå kommun finns kommunala grundskolor indelade i geografiska områden och fristående grundskolor.

Börja grundskolan Årskurs 1

De barn som gått förskoleklass på en skola skrivs in i årskurs ett på samma skola. Ingen särskild anmälan krävs. Om du önskar byta grundskola i kommunen måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan. Ansökan ska ske senast 6 februari inför kommande läsår. Läs mer under Söka skola här till vänster.

Om det finns särskilda skäl kan vårdnadshavaaren ansöka om att barnet ska börja skolan vid 8 års ålder.

Byta skola

Vill du söka till annan kommunal skola  eller söka till specifik inriktning på din skola (gäller högre årskurser) ska du fylla i en ansökan om byte av skola. Ansökan inför nytt läsår ska ske senast 6 februari. Om fler elever än det finns plats för väljer en viss skola, har eleverna som bor inom närområdet företräde.

Läs mer om urvalskriterier

Att börja med flerspråkig undervisning

Barn från andra länder med annat modersmål än svenska erbjuds att börja förberedande undervisning på några skolor i kommunen.

Läs mer om nyanlända barn och elever

Sidan har granskats 2017-12-11

Sidans kortadress: www.umea.se/grundskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.