Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass

Det år barnet fyller 6 år inträder skolplikten och en ansökan ska göras till förskoleklass. Förskoleklassen omfattar minst 15 timmar per vecka. Du som vårdnadshavare ska göra en ansökan om vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. Innehållet i förskoleklass styrs av grundskolans Läroplan Lgr11. 

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass och låg och mellanstadium har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg och mellanstadiet. Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg och mellanstadiet kan genomföras i en eller flera skolenheter. Vid byte av skola inom elevens utbildningsspår görs inget skolval.

Ansökan till förskoleklass

Under perioden 7 januari – 6 februari är det dags att göra en ansökan och inför detta skickas skriftlig information till vårdnadshavare för barn som fyller   6 år och är folkbokförda i Umeå kommun. Ansökan görs enklast med Bank-ID via vår e-tjänst Söka Skola. Ansökan ska göras till tre skolor som rangordnas  1, 2 och 3.

Om det är fler sökanden än det finns platser eller om vårdnadshavaren inte lämnar in en ansökan placeras eleven på en skola enligt de fastställda urvalskriterierna. I de fall det är längre än 3 km mellan bostaden och skolan finns rätt till skolskjuts.

Om det finns skäl för att barnet ska vänta med att börja förskoleklass till det år som barnet fyller 7 år eller om det finns andra synnerliga skäl som bör beaktas vid skolplaceringen ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan.

Inflyttad eller önskar byta skola

Om eleven flyttar in till kommunen eller flyttar inom kommunen eller det finns andra anledningar för att byta skola i förskoleklass ska en ansökan lämnas in  till Pedagogiska placeringsenheten.

Om eleven önskar börja på en fristående skola ska ansökan göras direkt till denna skola.

Ansökan och inloggning

OBS! E-tjänsten för ansökan är öppen 7 januari - 6 februari 2019

Logga in med e-legitimation för att

  • Ansöka om förskoleklass
  • Uppdatera kontaktuppgifter
Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten:
ppe@umea.se

Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag kl. 10.00–12.00

Tel: 090-16 66 50

Renmarkstorget 15       Hitta hit

Sidan har granskats 2018-12-13

Sidans kortadress: www.umea.se/grundskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.