Startsida Umeå kommun
Skolval, illustration

Börja högre årskurs

Om ditt barn börjar en högre årskurs som innebär byte av skola kommer eleven automatiskt att placeras på den kommunala skola som finns i ert geografiska område. Ingen ansökan behövs. Önskar ni annan skola måste ni ansöka via blankett. 
Läs mer: Byta grundskola åk 1-9

Börja förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt för barn som fyller 6 år under kalenderåret att gå i förskoleklass.

Inför ansökan till förskoleklass får du som är vårdnadshavare information hemskickad via post. Under perioden 2 januari–6 februari ska vårdnadshavare önska skola via e-tjänsten Söka skola, se under "E-tjänst söka skola".

Vårdnadshavare ska skicka in önskemål

Ni ansöker till tre skolor; en skola i första hand, en skola i andra hand och en skola i tredje hand. Om vårdnadshavare inte gör en ansökan kommer barnet att placeras i en skola som uppfyller kommunens krav på placering inom närhetsprincipen, eller i en skola dit skolskjuts erbjuds.

Fyll i en ansökan oavsett om ni önskar en kommunal eller fristående skola. Om ni önskar en fristående skola måste ni göra en ansökan direkt till den skolan.

Kontaktuppgifter till fristående skolor

En dag i förskoleklass och på fritids

Förskoleklassen är barnens första möte med skolan.

Följ Ara och Elliot en dag i förskoleklass och på fritids:

Fritidshem

Behov av fritidshem kan ni anmäla så snart ert barn fått skolplacering.

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet.

Läs mer om modersmålsundervisning

Behöver du information om hur man söker skola

Alla vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Umeå kommer att få ett vykort med information om hur man önskar skola hemskickat via post. Även om ni inte fått information kan ansökan göras via e-tjänsten till och med sista ansökningsdag. Om ni behöver mer information kontakta Pedagogiska placeringsenheten, se kontaktuppgifter ovan.

Registrering av personuppgifter om barn och elev

Enligt personuppgiftslagen ska den som för personregister informera de som registreras. Skolnämnderna i Umeå registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten
pedagogiskaplaceringsenheten@
umea.se

Hitta hit (Google maps)

(öppnar 22 januari)

Postadress:

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

E-tjänst söka skola

E-tjänst: Söka skola, förskoleklass

Logga in med e-legitimation för att göra ansökan till förskoleklass. 

Film om e-tjänsten:

Support

Vid frågor om ansökan, kontakta:

Pedagogiska placeringsenheten 090-16 66 50

16 januari–6 februari,
klockan 08.30-12.00

Öppettider för besök på Renmarkstorget 15:

Måndag 22/1, kl. 10–12

Tisdag 23/1, kl. 10–12, 15–18

Onsdag 24/1, kl. 10–12

Torsdag 25/1, kl. 10–12

Fredag 26/1, kl. 10–12, 13–15

 

Måndag 29/1, kl. 10–12, 14-16

Tisdag 30/1, kl. 10–12, 15–18

Onsdag 31/1, kl. 10–12

Torsdag 1/2, kl. 10–12

Fredag 2/2, kl. 10–12, 13–15

Måndag 5/2, kl. 10–12, 15–18

Tisdag 6/2, kl.10–12, 14–16

Onsdag 7/2, kl. 10–12

Torsdag 8/2, kl. 10–12

Fredag 9/2, kl. 10–12, 13–15

Mer information

I början av det år barnet fyller sex får alla föräldrar information om förskoleklass via post. Önskemål om skola görs via e-tjänsten Söka skola. E-tjänsten är öppen från 2 januari.

Blankett ansökan till kommunal förskoleklass och grundskola

Regler för ansökan till kommunal skola vid start i förskoleklass 

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Hitta grundskolor

Karta

Rektorer

Skolskjuts

Skolverket, val av grundskola

Sidan har granskats 2018-01-18

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.