Startsida Umeå kommun

Elevinflytande

Vill du påverka något som gäller din gymnasieutbildning, arbetsmiljön eller något annat som rör din skolgång? Då kan du vända dig till:

Elev på gymnasiet

Bra att veta när du går i gymnasiet:

Så här styrs gymnasieskolan

Här kan du läsa om hur gymnasieskolan styrs i kommunen.

Om olyckan är framme

Du som är gymnasieelev omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och lov.

Mer information

Skolverket.se

Skolverket jobbar aktivt för att de nationella målen i skolan ska uppfyllas och att utbildningen håller god kvalitet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.