Startsida Umeå kommun

Gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE)

För att underlätta samarbetet mellan kommunerna i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Kontaktpersoner i Umeå kommun:

Elevens studieresultat, frånvaro och åtgärdsprogram (mottagare av information)
Helene Hopfgarten
Nämndsadministratör, utbildningskontoret
090-16 12 79
mejl

Information om avhopp (mottagare av information)
Ronnie Eliasson
arbetsmarknadskonsulent, aktivitetsansvaret
070-330 18 42
mejl

Elevens byte av studieväg och/eller skola, studieavbrott eller studieuppehåll och interkommunal ersättning, IKE (mottagare av information)
Nicole Damen
Skoladministratör
090-16 12 20
mejl


Kontakt

Har du synpunkter/frågor kring rektorernas avrapportering gällande elever från andra kommuner kontakta:

Nicklas Wallmark,
Gymnasiechef,
Umeå Gymnasieskola
070-616 25 16
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.