Startsida Umeå kommun

Skolprogram museum

vårterminen 2018

Här finner ni Västerbottens museums samt Bildmuseets skolprogram. Till dessa program anmäler ni er på respektive museums hemsidor. Mer information om program samt anmälan finner du nedan.

Västerbottens museum

Västerbottens museums skolprogram

 

Västerbottens museum erbjuder program i anslutning till permanenta och tillfälliga utställningar och i utomhusmiljöerna.

Museet kan också skräddarsy program och kulturdagar utifrån specifika önskemål. I en kulturdag kan det ingå praktiska moment, till exempel bakning i bagarstugan, repslagning, smörkärning och tovning. Denna typ av program kräver planering och måste bokas med god framförhållning.

Mer information, program och anmälan
(Västerbottens museums webbplats)

Västerbottens museums Facebook för lärare och pedagoger

Tänk också på att boka kulturbussen i god tid.

bildmuseet

Bildmuseets skolprogram

 

För skolklasser erbjuder Bildmuseet program anpassade till olika åldersgrupper.

En konstpedagog möter klassen och presenterar teman eller tekniker i de aktuella utställningarna. Eleverna aktiveras genom diskussioner, gruppövningar eller praktiska aktiviteter i bildverkstaden.

Mer information, program och anmälan (Bildmuseets webbplats)

Tänk också på att boka kulturbussen i god tid.

Kontakt Västerbottens museum

Maine Wallentinson
museipedagog
090-16 39 47
070-522 72 66
maine.wallentinson@vbm.se


Ingela Wall
museipedagog
090-16 39 57
073-811 78 01
ingela.wall@vbm.se


Kontakt Bildmuseet

Lisa Lundström
Museiintendent för pedagogik
tel. 090-786 7012
e-post

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.