Startsida Umeå kommun

Skolprogram museum

vårterminen 2018

Här finner ni Västerbottens museums samt Bildmuseets skolprogram. Till dessa program anmäler ni er på respektive museums hemsidor. Mer information om program samt anmälan finner du nedan.

Västerbottens museum

Västerbottens museums skolprogram

 

Västerbottens museum erbjuder program i anslutning till permanenta och tillfälliga utställningar och i utomhusmiljöerna.

Museet kan också skräddarsy program och kulturdagar utifrån specifika önskemål. I en kulturdag kan det ingå praktiska moment, till exempel bakning i bagarstugan, repslagning, smörkärning och tovning. Denna typ av program kräver planering och måste bokas med god framförhållning.

Mer information, program och anmälan
(Västerbottens museums webbplats)

Västerbottens museums Facebook för lärare och pedagoger


bildmuseet

Bildmuseets skolprogram

 

För skolklasser erbjuder Bildmuseet program anpassade till olika åldersgrupper.

En konstpedagog möter klassen och presenterar teman eller tekniker i de aktuella utställningarna. Eleverna aktiveras genom diskussioner, gruppövningar eller praktiska aktiviteter i bildverkstaden.

Mer information, program och anmälan (Bildmuseets webbplats)


Kontakt

Maine Wallentinson
museipedagog
Västerbottens museum
090-16 39 47
070-522 72 66
maine.wallentinson@vbm.se

Ingela Wall
museipedagog
Västerbottens museum
090-16 39 57
073-811 78 01
ingela.wall@vbm.se

Lisa Lundström
museiintendent för pedagogik
Bildmuseet
090-786 7012
lisa.lundstrom@
bildmuseet.umu.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.