Startsida Umeå kommun
Driftsinfo

2017-03-30 Serviceunderhåll
Pågår mellan kl 19.00-23.00 Tillgängligheten till Alla Tjänster i Lärum kan variera under denna tid.

Frånvaroanmälan kan göras under tjänsten Skola24 frånvaro, via Skola24 mobilapp eller via telefontjänsten 090-16 64 00 (anmälan heldag).

Sidan har granskats 2017-03-24

Sidans kortadress: www.umea.se/larum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.