Startsida Umeå kommun
Driftsinfo

2017-08-09

Elever som börjar åk 1 på gymnasiet kan logga in till Lärum med start den 22:a augusti. 
Elever i åk i gymnasieskolan meddelas sin klassplacering under uppropsdagen då administrativa ändringar sker fram till skolstart. Därefter kommer Lärum och Skola Frånvaro samt schemat att visa korrekt klassplacering.

2017-06-27

Ifall en inbjudan gått ut via mejl till rummet Tieto kan du bortse från den inbjudan då den är felaktig.

Sidan har granskats 2017-08-16

Sidans kortadress: www.umea.se/larum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.