Startsida Umeå kommun

Information om digital publicering av foto, film och ljud i förskola och skola

I förskolan och skolan använder vi internet och digitala medier som en naturlig del i lärandet samt för att informera om vad vi gör. Vi rustar barn och elever att kommunicera, samarbeta, utveckla sin kreativitet och ha ett kritiskt tänkande. Vi berättar, löser uppgifter och redovisar. Till det använder vi bland annat foto, film och ljud där våra barn och elever finns med. Att dokumentera, producera och publicera digitalt material skapar förutsättningar till fördjupat lärande. Det ger också dig som vårdnadshavare en större inblick och delaktighet i barnets vardag. All publicering sker i enlighet med den värdegrund som förskolans och skolans läroplan står för. 

För att verksamheten ska kunna publicera material där ditt barn finns med behövs ditt samtycke. Lämna ditt svar i den digitala blanketten “Samtycke till digital publicering av foto, film och ljud”. 

Blankett i Lärum

Blanketten hittar du på startsidan i Lärum. Har du frågor om digital publicering eller hur du hittar blanketten är du välkommen att höra av dig till ditt barns ansvarspedagog/mentor. 

Instruktionsfilm om hur du hittar blankett "Samtycke till digital publicering av foto, film och ljud":

Mer information

Mer information om hur verksamheten jobbar med digital publicering får du om du pratar med personalen på skolan eller förskolan. Läs gärna informationsbladet om hur förskolor och skolor jobbar med digital publicering. 

Informationsblad om samtycke till digital publicering (pdf, 1,3 MB)

Sidan har granskats 2018-04-26

Sidans kortadress: www.umea.se/samtycke

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.