Startsida Umeå kommun

Maja Beskowsskolan

Fridhemsgymnasiet ska helrenoveras för att skapa en modern skola för framtiden med två skolformer gemensamt. Totalt kommer skolan att ha cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet. Den nya skolan som invigs 2019 ska heta Maja Beskowsskolan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att den nya skolan kommer att ha en kombination av elitidrott, högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Nyheter

Klicka på bilden för större vy

Kontakt

Peder Granström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 45
peder.granstrom@umea.se

Jonas Stenlund
projektledare
Utbildning
Umeå kommun
090-16 41 63
070-616 24 17
jonas.stenlund@umea.se

Om byggnaden

Adress:

Fridhemsvägen 2

Fastighetsbeteckning:

Läroverket 1

Storlek:

34 050 m² (bruttoarea)

Byggnadsår:

1957

Entreprenör:

Rekab

Om- och tillbyggnad börjar:

september 2017

Om- och tillbyggnad slutar:

Hösten 2019

Kostnad, om- och tillbyggnad:

omkring 300 miljoner kronor

Sidan har granskats 2018-02-07

Sidans kortadress: www.umea.se/majabeskowsskolan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.