Startsida Umeå kommun

Naturskolan och lärande för
hållbar utveckling

Genom ett lärande för hållbar utveckling skapas ett helhetstänkande kring en hållbar livsstil. Det innebär bl.a. demokratiska arbetssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder.

Naturskolan arrangerar kompetensutveckling för skolpersonal i lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik.

Umeå i framkant i lärande för hållbar utveckling

Naturskyddföreningen uppmärksammar Umeås och Naturskolans hållbarhetsarbete.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.

Den svenska skolan och hållbar utveckling

Naturskyddsförening har kommit med en ny rapport där kommunernas arbete med lärande för hållbar utveckling kartläggs. Resultatet visar att vi snabbt måste ge hållbarhetsfrågorna en större plats i skolan.

Till rapporten: "Hållbar utveckling i skolan"

Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka

Området Vindelälven-Juhtatdahka har godkänts som biosfärkandidat av Svenska MAB-kommittén. Nu tas nästa steg på vägen mot att bli ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

Till sidan för Vindelälven-Juhtatdahkas kandidatur.

UNESCO och lärande för hållbar utveckling

I Sverige finns sedan början av 1990-talet ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling. Nätverket är öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör hållbar utveckling och skolsystemet och har idag runt 250 deltagare från olika nivåer i utbildningssystemet.

Till UNESCO:s. sida om LHU.


 

Sidan har granskats 2018-11-20

Sidans kortadress: www.umea.se/naturskolanlhu

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.