Startsida Umeå kommun

Naturskolan och lärande för
hållbar utveckling

Genom ett lärande för hållbar utveckling skapas ett helhetstänkande kring en hållbar livsstil. Det innebär bl.a. demokratiska arbetssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder.

Naturskolan arrangerar kompetensutveckling för skolpersonal i lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik.

Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka

Området Vindelälven-Juhtatdahka har godkänts som biosfärkandidat av Svenska MAB-kommittén. Nu tas nästa steg på vägen mot att bli ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

Läs mer!

Naturvårdsverkets information om fridlysta arter

Naturvårdsverket har skapat nya förteckningar över alla fridlysta arter för att göra det enklare att hitta information om fridlysta växter och djur.

Läs mer!

Kunskapslänken - långsiktiga strukturer för LHU

Energimyndigheten har beviljat KNUT-projektet medel för att ta fram förslag på långsiktiga strukturer för LHU på nationell och regional nivå. Hur kan Sverige som nation i högre utsträckning nå nationella och internationella mål inom miljö, klimat, energi och sociala frågor?

Läs mer!

UNESCO och lärande för hållbar utveckling

I Sverige finns sedan början av 1990-talet ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling. Nätverket är öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör hållbar utveckling och skolsystemet och har idag runt 250 deltagare från olika nivåer i utbildningssystemet.

Läs mer!

Nerladdning av "Tunna väggar"

Sidan har granskats 2017-01-16

Sidans kortadress: www.umea.se/naturskolanlhu

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.