Startsida Umeå kommun

Statistikuppgifter, skolan i siffror

 Umeå
Pedagogisk omsorg (Familjedaghem) 
Antal barn, kommun277
Antal barn, fristående67
  
Kommunala förskolor88
Antal barn5272
  
Fristående förskolor24
Antal barn952
  
Kommunala grundskolor48
Antal elever (inkl särskoleelever och elever i förskoleklass)  11081
  
Fristående grundskolor9
Antal elever (inkl särskoleelever och elever i förskoleklass)  1 732
  
Kommunala gymnasieskolor4
Antal elever (inkl särskoleelever)3 370
  
Fristående gymnasieskolor 6
Antal elever761

Källa: Skolverket/SCB:s officiella statistik för år 2015, mätdatum: 2015-10-15

Skolverkets databas

Här väljer du själv vilka kommuner och data du vill jämföra. Från 1995 och framåt
www.jmftal.artisan.se/

Skolverkets statistik - färdiga rapporten

Här finns en massa olika rapporter att välja mellan, beskrivning av statistiken m.m.
www.skolverket.se/sb/d/175;jsessionid=9E8D161CB3DA19CE5A5E8ADAF986CF2D

Kommun- och landstingsdatabasen

Databas med över 100 kommunala nyckeltal
https://www.kolada.se/?_p=index

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.