Startsida Umeå kommun

Modersmål

Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla och stärka sina språk. Vi ser flerspråkighet som en tillgång och genom våra kärnverksamheter stödjer vi upp förskolor och skolor med språkstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder fjärrundervisning i ämnet modersmål och studiehandledning genom fjärrteknik.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder kompetenshöjande insatser i språk- och identitetsstärkande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt riktat till förskolan respektive skolan.

Kompetenscentrum för flerspråkighet är också mottagningsenhet för nyanlända barn och elever.

Kontakt

Marie Karling
chef, Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Rochelle Waghorn
enhetschef
070 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Erbjudande

I samarbete med biblioteken
Flerspråkiga sagostunder (PDF)

Mer information

Skolverkets information
på andra språk:

Skolan är till för ditt barn

Om svenska skolan

Sidan har granskats 2018-08-28

Sidans kortadress: www.umea.se/modersmal

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.