Startsida Umeå kommun

Modersmål

Forskning visar att barn och elever som får utveckla flera språk kan nå högre resultat inom andra ämnesområden.

Stimulera barns utveckling av språk och identitet

Förskolan ska uppmuntra barns utveckling när det gäller språk och identitet. (Skollagen). I förskoleklass ska barns språk vara synligt och en naturlig del i undervisningen. Alla lärare i förskola och i förskoleklass ska arbeta för att stärka barnets språk och identitet. Det är förskolechef eller rektor som leder det pedagogiska arbetet.

Modersmålsstöd

Föräldrar eller vårdnadshavare kan ansöka om modersmålsstöd till sitt barn strax innan det ska börja sitt sista år i förskolan. Ansökan skickas till förskolechef eller rektor.

Undervisning i modersmål

Då barnet börjar årskurs 1 i grundskolan kan föräldrar eller vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning. Den har en kursplan och eleverna får betyg från årskurs 6.

På gymnasiet finns tre kurser i modersmål om vardera 100 poäng. I undervisningen är det viktigt att se till både språket och kulturen. Modersmålsundervisning är fritt att välja i grundskolan, och räknas inte in i den ordinarie undervisningstiden. Barnen utvecklar språket bäst när de blir undervisade i grupp.


Kontakt

Marie Karling
Chef
090-16 29 33
073-073 61 50
mejl

Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå

Ledningsfunktion

Administrativ funktion

Utvecklingsfunktion

 

Erbjudande

I samarbete med biblioteken
Flerspråkiga sagostunder (PDF)

Sidan har granskats 2017-04-26

Sidans kortadress: www.umea.se/modersmal

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.