Startsida Umeå kommun

Modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass

Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet

LPFÖ

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsstöd till barn som går sista året i förskolan och för elever som ska börja i förskoleklass.


I de nationella minoritetsspråken samiska och finska har vårdnadshavare möjlighet att ansöka om modersmålsstöd för barn från tre års ålder.

Kontakt

Kontakta förskolechef eller rektor på ditt barns förskola/förskoleklass.

Kontaktinformation till alla kommunala enheter

Webbansökan modersmålsstöd i förskola

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsstöd inför barnets sista år i förskolan inför läsåret 2017-18 senast 30 april 2017. 


I de nationella minoritetsspråken samiska och finska har vårdnadshavare möjlighet att ansöka om modersmålsstöd för barn från tre års ålder.

Förskolechef beslutar om modersmålsstöd.

Ansökan om modersmålsstöd

Webbansökan modersmålsstöd i förskoleklass

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsstöd för elev som ska börja i förskoleklass inför läsåret 20017-18 senast 30 april 2017.

Rektor beslutar om modersmålsstöd.

Ansökan om modersmålsstöd i förskoleklass.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.