Startsida Umeå kommun

Barn som bor tillfälligt i Umeå

Familjer som bor tillfälligt i Umeå, som till exempel gästforskare, har rätt till barnomsorg och skola för sina barn. Umeå har även en nattöppen verksamhet för barn 1–12 år för vårdnadshavaren som arbetar på obekväma tider (kvällar, nätter och helger).

Nyanländ elev börjar på en av Umeå kommuns hemskolor för nyanlända elever. Hedlundaskolan i centrala Umeå tar emot elever som vill lära sig svenska språket.

Efter samråd med mottagningsenheten kan elever börja direkt i en annan skola som vårdnadhavare valt. I Umeå finns även fristående förskolor och skolor som erbjuder undervisning på annat språk. 

Skola erbjuds inte under lovtider då skolan är stängd. Barnomsorg under sommarlovet kräver att vårdnadshavaren har sökt och erbjudits en plats i en förskola eller på ett fritidshem.

Kontakt

Agneta Sundberg
Koordinator
090-16 27 21
070-950 39 82
agneta.a.sundberg@umea.se

Mer information

Språkskolan och Språkförskolan, www.sprakskolan.com

Internationella Engelska skolan
umea.engelska.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.