Särskilda behov

Det finns flera verksamheter och skolgemensamma resurser i Umeå kommun som stöd för barn med särskilda rättigheter. Flera är integrerade i de olika skolornas verksamhet men anpassad utifrån elevernas särskilda behov. Det gäller även den obligatoriska Särskolan som Gymnasiesärskolan och Särvux.

Specialklasser och resursskolor

Hit söker hemskolan tillsammans med elevens vårdnadshavare. Antagning sker i mån av plats och med hänsyn tagen till gruppsammansättning för att få en så god lärandemiljö som möjligt.

I kommunen finns en resursskola för barn med särskilda behov, Björkenskolan för elever i åk 1-6.

Läs mer om alla våra resurser här till vänster.

Mer information
Sidan uppdaterad 2014-08-20 av Gabrielle Hultdin Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!