Startsida Umeå kommun

Klass för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inklusive ADHD

Klass för elever med utredd ADHD-problematik och/eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns på Ersängsskolan. Den riktar sig till elever i årskurs 7-9 och som bor inom Umeå kommun. Vårdnadshavare i Umeå kommun kan ansöka om plats i klassen.

Målsättningen är att ge eleven de baskunskaper och sociala färdigheter som krävs för att fungera i skolan och i samhället. Undervisningen är anpassad utifrån elevens förmågor och behov. Möjlighet finns att kombinera undervisningen med Ersängsskolans reguljära undervisning. Det kan även handla om att hjälpa eleven att bryta destruktiva mönster genom att stärka eleven, ge en positiv självbild och utveckla elevens olika förmågor.

Föräldrarna är en viktig resurs i samarbetet kring eleven. Kontakten med hemmet sker via regelbundna möten och telefonkontakter.

Mer information

Vid ansökan, bifoga pedagogisk, medicinsk och psykologisk utredning och skicka ansökan till:

Ewa-Marie Huss
rektor
Ersängsskolan 7–9
090-16 44 05
072-235 44 05
ewa-marie.huss@umea.se

Fax: 090-18 22 69

Ersängsskolans webbplats

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.