Startsida Umeå kommun

Klass för elever med rörelsehinder

På Ålidhemsskolan finns en klass för elever med rörelsehinder skolår 6-9. Vår strävan är att klassen ska bestå av högst tio elever.

Som rörelsehindrad kan du söka till rh-klassen, där du får möjlighet till undervisning i en handikappvänlig och lugn miljö tillsammans med andra jämnåriga. Du ges möjlighet att studera i en mindre grupp med väl anpassade resurser. Erfaren och välutbildad personal hjälper dig att utifrån dina behov och förutsättningar nå de uppsatta målen. Vi vill att du ska trivas och känna gemenskap, vilket är en förutsättning för goda resultat.

Du har också möjlighet att följa undervisningen i någon av skolans övriga klasser i ett eller flera ämnen efter ditt/dina önskemål. Under dessa lektioner kan du få stöd i form av assistenthjälp om behov finns.

Kontakt

Annacarin Gritzner
rektor
090-16 47 10
annacarin.gritzner@umea.se

Södra Ålidhemsskolans webbplats

Skicka ansökan till

Ålidhemsskolan
Annacarin Gritzner
Lärarstråket 1
907 32 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.