Startsida Umeå kommun

Pedagogiskt stöd

Inom Elevhälsan finns ett pedagogiskt stödcentrum som arbetar med pedagogiskt stöd direkt till elever, personal och rektorer i grundskolor i Umeå. 

Pedagogiskt stödcentrum består av en undervisningsgrupp på Björken och tre pedagogiska stödteam som arbetar ute på skolorna.

Rektor på grundskola är den som beställer stöd från pedagogiskt stödcentrum.

Kontakt

Erik Ådén
enhetschef
090-16 50 03
070-550 67 18
erik.aden@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.