Startsida Umeå kommun

Tilläggsbelopp för barn och elever med behov av extra ordinärt stöd

Tilläggsbelopp för barn och elever med behov av extraordinärt stöd kan sökas av kommunal och fristående skolverksamhet.

Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn/elever som har detta behov. Det ska avse extraordinära stödåtgärder, obedelbart kopplat till enskilt barn/elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar.

Enligt Skolverket kan tilläggsbelopp sökas för ersättning för bland assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder.

Ansökningsdatum

Ansökan görs av förskolechef eller rektor

 

Barn eller elev som är inskrivna i verksamheten eller som redan har tidsbegränsat tilläggsbelopp

1 april

Barn eller elev som börjar i ny verksamhet under höstterminen

15 oktober

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.