Startsida Umeå kommun

Lärvux, särskild utbildning för vuxna

Lärvux är en egen skolform. Den vänder sig till vuxna som har en utvecklingsstörning. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i den obligatoriska särskolan och på nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan.

Kunskaperna är användbara i vardagsliv, arbete eller fritid. Undervisningen sker i form av kurser utifrån den sökandes önskemål.

Vid studiestart gör den studerande och läraren en studieplanering. Innehållet i undervisningen utgår ifrån varje studerandes behov och intressen. Studierna kan kombineras med daglig verksamhet eller arbete.

Kontakt

Malin Hernqvist,
rektor
090-16 37 57
070-980 81 77
malin.hernqvist@umea.se

Inger Edström Dahlgren,
utvecklingsledare, särskolan
090-16 12 81
inger.dahlgren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.