Startsida Umeå kommun
Malin Hajitaheri Saltin ger råd under en utbildningsmässa

Studie- och yrkesvägledning

Vad är vägledning?

Syftet med vägledningen är att ge dig stöd för att fatta ett bättre beslut om dina studier. Det ger dig ökad självinsikt och ökade kunskaper om dina alternativ och vad de kan innebära för dig.

Vi kan beskriva vägledningsprocessen i tre steg:

  • Vad vill jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur kommer jag dit?

När du har fått klart för dig vilka möjligheter som finns, beslutar du själv om dina val.

Kontakt

Annelie Fredriksson
enhetschef/rektor
070-213 06 06
mejl

Sidan har granskats 2016-10-24

Sidans kortadress: www.umea.se/syv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressrum

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.