Startsida Umeå kommun

Teckenspråk, svenskt

Teckenspråk som modersmål i grundskola och gymnasieskola

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om svenskt teckenspråk som modersmål om det är ett levande språk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper. Undervisningen sker utifrån kursplanen för modersmål och schemaläggs utanför timplanebunden tid vid ett tillfälle i veckan individuellt eller i grupp.

Teckenspråk som nybörjarspråk i grundskolan och för elever i förskoleklass till åk 9

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om undervisning i svenskt teckenspråk som nybörjarspråk för barn med hörselnedsättning eller som av andra skäl har behov av teckenspråk men inte har grundläggande kunskaper i teckenspråk. Undervisningen sker utifrån kursplanen i teckenspråk för hörande och läggs utanför timplanebunden tid vid ett tillfälle i veckan individuellt eller i grupp.

Ansökan förskoleklass och skola

Ansökan för elever i förskoleklass och skola ska ha inkommit senast 15 april för kommande läsår.

Målgrupper

De som erbjuds teckenspråk som modersmål eller teckenspråk för nybörjare är elever

  • som har döva vårdnadshavare eller vårdnadshavare med hörselnedsättning
  • med hörselnedsättning
  • som har syskon som är döva eller har hörselnedsättning
  • som har döva/teckenspråkiga anhöriga. 

Teckenspråksstöd i förskolan

För- och grundskolenämnden i Umeå kommun har beslutat att vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om svenskt teckenspråksstöd för barn från tre års ålder för den som är döv eller hörselskadad eller den som av andra skäl har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenskt teckenspråk. Barn får teckenspråksstöd vid ett tillfälle i veckan.

Vårdnadshavare till barn på Haga förskolas hörselavdelning Trollgrottan behöver inte ansöka eftersom Trollgrottan är en tvåspråkig förskoleavdelning där teckenspråksstöd/modersmålsstöd ingår i avdelningens uppdrag och dagliga verksamhet.

Kontakt

Erik Ådén
enhetschef
hörselverksamheten
Umeå kommun
erik.aden@umea.se

Teckenspråksstöd i förskolan

Ansök om teckenspråksstöd

Ansökan ska ha inkommit senast 15 april för kommande läsår.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.