Startsida Umeå kommun

Betyg i vuxenutbildningen

Samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog

När du har genomfört en kurs får du betyg. Betyget skickas automatiskt till UHR och antagning.se. Du som vill ha en betygsutskrift måste själv beställa det här.

Du får betyg efter varje avslutad kurs. Ett betygsdokument med dagens kurser kallas Utdrag ur betygskatalogen. Äldre betyg med betygsskala IG–MVG skrivs ut på ett Samlat betygsdokument.

Den nuvarande betygsskalan har beteckningarna A–F, där A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F innebär icke godkänt.

 

Kontakt

Viva vägledning
090-16 17 20
090-77 07 02 (fax)
vuxenutbildningen@umea.se

Besöksadress:
Sveagatan 8

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.