Startsida Umeå kommun

Vem kan studera inom vuxenutbildningen?

Du är behörig att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Eller när du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studie­bevis från ett gymnasieprogram.

Undervisningen inom vuxenutbildningen kostar inget. Men du betalar själv din kurslitteratur.

För att få studera på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen ska du vara folk­bokförd i Umeå kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun, ska du skicka ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun, för godkännande eller avslag av kurserna du sökt.

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år det kalenderhalvår utbild­ningen påbörjas, bör kunna göras i särskilda fall, om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl. Information om dispens­ansökan hittar du nedanför.

Viva vägledning sköter antagningen till all vuxenutbildning i Umeå kommun.

Behörig till vuxenutbildning på gymnasial nivå

En vuxen är behörig att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år och:

  1. Är bosatt i landet
  2. Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  4. I övrigt uppfyller förskrivna villkor

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, som har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor. Slutförd utbildning på nationellt program innebär avslutad utbildning, med utfärdat examensbevis eller studiebevis.

Allmän information om dispens

Blankett för dispensansökan


Studera i annan kommun

Oavsett i vilken kommun du vill studera ska du alltid skicka ansökan till den kommun du är folkbokförd. Din hemkommun beslutar sedan om de står för kostnaderna för din utbildningsplats i en annan kommun.

Är du folkbokförd i Umeå men är intresserad av vuxenutbildning i en annan kommun? Då går du vidare på följande sätt:

  1. Fyll i ansökningsblankett för avsedd utbildning, om du hittar på den kommunens hemsida eller i kontakt med studievägledare i berörd kommun.
  2. Skriv ett personligt brev med motivering till varför du söker vuxen­utbildning i annan kommun.
  3. Bifoga betyg från tidigare utbildningar.
Kontakt

Viva vägledning
090-16 17 20
090-77 07 02 (fax)
mejl

Besöksadress:
Sveagatan 8

Kommunens aktivitetsansvar

Umeå kommun har aktivitetsansvar för alla ungdomar 16–20 år som inte har gymnasieexamen.

Läs mer om vad kommunens aktivitetsansvar betyder

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.