Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar nyplanterade äppelträd.

FOTO: JOHAN GUNSÉUS

1 000 äppelträd för cider och kunskap

Brännland Cider har planterat 1 000 äppelträd på Röbäcksdalen i Umeå. Målet är att skapa en ny europeisk cider-terroir, och samtidigt ska kunskapens frukt ge nya rön om äppelodling i norr.

Brännland Cider har sex år efter starten skördat både äpplen och framgång. Företaget har just buteljerat sin fjärde årgång, snart finns fyra olika sorter på Systembolaget, och England, Tyskland och Frankrike är några länder i en lyckad exportsatsning.

Ett steg som nyligen tagits är planteringen av 1 000 äppelträd av finska, ryska och svenska äppelsorter på Röbäcksdalen i Umeå. Brännland Cider arrenderar marken av Sveriges Lantbruksuniversitet, som hjälpt till med markberedning.

– Vi har valt äppelsorter som lämpar sig för ciderproduktion och som vi tror kommer att klara sig bra i vårt klimat, säger Andreas Sundgren Graniti, vd, Brännland Cider.

Adoption av träd

För att finansiera satsningen har privatpersoner och företag erbjudits att adoptera ett eller flera träd. I skrivande stund är företaget ungefär halvvägs till finansieringsmålet.

– Det skulle vara roligt om några större aktörer också går in.

Visionen är att satsningen på Röbäcksdalen ska leda till en ny äppelodlingskultur. De resultat som odlingen ger ska kunna delas fritt av alla som vill odla äpplen i norr.

Andreas Sundgren Graniti vill också förändra bilden av norra Sverige.

– Vi hoppas kunna bygga en ny grön näring, som också genererar fler besökare.

Fördubbling

Brännland Cider har under åren gått från att förädla 25 ton äpplen till drygt 100 ton i år.

– De kommande åren ska vi upp till 200 ton, då händer det grejor med marginalerna. Vi har uppnått en kvalitet som håller måttet, den ska vi behålla eller helst förbättra samtidigt som vi skalar upp, säger Andreas Sundgren Graniti.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag