Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

1 100 nya jobb i Umeå under 2013

Sysselsättningen i Umeå ökade med 1 110 personer under 2013. Det motsvarar en ökning med 1,8 procent från året innan, vilket var dubbelt så mycket som i riket i stort (0,9 procent).

SCB har presenterat sysselsättningsutvecklingen i Sverige för år 2013. Sysselsättningsökningen i Umeå var på samma nivå som i Uppsala och Linköping, medan exempelvis Lund, Örebro och Jönköping hade mer blygsamma ökningar. Även Gävle och Sundsvall uppvisade en mindre ökning än Umeå.

I Västerås och Luleå ökade sysselsättningen med 2,1 procent, alltså något mer än i Umeå.

Trenden håller i sig

Sett över längre tid har sysselsättningen i Umeå ökat kraftigt.

– Vi har en hög byggverksamhet, en växande it-sektor och tillväxt inom företagstjänster, hotell och restauranger, säger Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Han förutspår att trenden kommer att hålla i sig.

– Ja, med tanke på fortsatt bostadsbyggande och uppförandet av badhuset och Ikea. Och it-företagen har ett stort rekryteringsbehov.

Variationer i Umeåregionen

I hela Umeåregionen ökade sysselsättningen med 1 190 personer (1,2 procent). Ökningen i Vännäs var 78 personer, vilket motsvarar en ökning med 2,6 procent.

I Örnsköldsvik var ökningen 0,6 procent och i Bjurholm 1,0 procent. I Vindelns kommun stagnerade sysselsättningen med en ökning på endast 0,1 procent.

I Nordmaling och Robertsfors minskade sysselsättningen med drygt 3 procent.

Mer information:

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl

Annalena Löfgren
bitr. planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag