Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar två kvinnor som promenerar med en hund. Det är fler människor i bakgrunden.

2 039 fler invånare i Umeå

Umeås befolkning ökade med 2 039 personer under 2018 och uppgick den 31 december till 127 119 personer. Det visar officiell befolkningsstatistik från SCB.

Detta är tredje året i rad som Umeås befolkning ökar med fler än 2 000 personer. En delförklaring till tillväxten är ökad inflyttning från utlandet, vilket sammanhänger med flyktingmottagningen och att allt fler har fått uppehållstillstånd i Umeå. Nettot, 756 personer, var dock något lägre än tidigare.

Vanligtvis tappar kommunen mot övriga riket, men Umeå har under de senaste fyra åren uppvisat ett positivt netto. I fjol var det hela 362 personer, och nettot från andra kommuner i länet var 339 personer.

Antalet födda var 1 481 personer, vilket är något över genomsnittet. Antalet döda varierar inte så mycket över tid och födelsenettot stannar på 574 personer.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag