Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bostäder en knäckfråga för Umeås tillväxt

På Morgonpasset den 26 mars berättade Elin Pietroni, planeringschef på Umeå kommun och Jörgen Lundgren på Svensk Fastighetsförmedling om hur de ser på bostadsbyggandet i ett växande Umeå.

Umeå är en av de snabbast växande städerna i Europa. Befolkningen ökar med cirka 1 000 personer varje år. Men bostadsbyggandet har inte hängt med. De senaste åren har det i genomsnitt byggts mindre än 500 bostäder per år.

­– I år förväntas det bli cirka 900 nya bostäder, ett välkommet tillskott för att möta en stor efterfrågan och rådande bostadsbrist, säger Elin Pietroni, planeringschef på Umeå kommun.

Men bostadsfrågan hänger också ihop med frågorna om infrastruktur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, för att nämna några parametrar.

– Urbaniseringen ökar och Umeå måste vara en attraktiv stad, både så att folk vill bo kvar här, men också för att folk ska vilja flytta hit, säger Elin Pietroni.

Att planera en stad

Stadsplanering är ett långsiktigt strategiskt arbete och det är översiktsplanerna som visar hur och var Umeå vill växa.

– Planerna visar Umeå kommuns intentioner och är en tydlig spelplan för alla samhällsbyggnadsaktörer på marknaden.

Grundpelarna i översiktsplanen är att Umeå ska växa hållbart och förtätas främst i centrum och på universitetsområdet.  Satsningar ska också göras på offentliga rum och parker och kollektivtrafiken ska byggas ut.

– Men att bygga staden, det kan vi bara göra tillsammans.

Hur vill vi bo då?

Trots att bostadspriserna är höga och att genomsnittsvillan i Umeå kostar 2,7 miljoner upplever Jörgen Lundgren, bostadsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling, att spekulanterna är bättre förberedda än någonsin.

– De vet vad de vill ha. De har kapital, de har pratat med banken i ett tidigt skede och de är beslutsmässiga och kommer till avslut väldigt snabbt. Vi flyttar mer och mer för att ha det bekvämt och praktiskt i alla livet faser och många vill inte klippa gräs, ens med robotgräsklippare, säger Jörgen Lundgren.

Fler hyresrätter efterfrågas

Svårigheten är att ta sig in på bostadsmarknaden. För de som är unga och saknar pengar till den egna insatsen är det svåraste att ta sig in på bostadsmarknaden över huvud taget.

– En del väljer helt enkelt att flytta från Umeå, för att de inte kan ta sig in på bostadsmarknaden. De har pengar till hyran, men inte till insatsen, så det behövs helt klart fler hyreslägenheter.

Jörgen tror inte att det är någon större risk för att det är en bostadsbubbla.

– Även om man i första hand köper bostad för att bo, inte för att sälja, så kommer priserna i Umeå att stiga så länge Umeå växer.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag