Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Johan Gunséus/SYNK

Cleantech Kvarken siktar på global marknad

Umeå, Örnsköldsvik och Vasa samarbetar i det nya projektet Cleantech Kvarken. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Det treåriga projektet omsluter drygt 1,3 miljoner euro (ca 13 milj kr).

Regionen ska positioneras som ledande inom energi- och miljöteknik genom att samla styrkor på båda sidor av Kvarken. För Umeå och Örnsköldsvik är det bland annat avancerad forskning, demo- och pilotanläggningar samt fullskaliga tekniklösningar.

I Österbotten finns 11 000 anställda inom energisektorn och en science park med fokus på energi- och miljöteknik. Den finländska regeringen har utsett Vasa till Center of Excellence på området, och världsledande bolag i Vasa säljer energi och kompetens bl.a. i Afrika.

Framtidens lösningar

Projektet ska ge hållbar tillväxt i regionen, fler arbetstillfällen, fler och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster samt stärkt samverkan mellan akademi, kommun/region och näringsliv.

– Vi ska gemensamt jobba med framtidens rena energilösningar på en global marknad. Genom att tre regioner går tillsammans, stärker vi vår kompetens och förmåga att göra större affärer, säger Åsa Fällman, näringslivsutvecklare vid Umeå kommun.

Höga förväntningar

Örnsköldsviks kommuns näringslivschef Peter Juneblad säger att både kommunen och näringslivet i Örnsköldsvik har höga förväntningar på projektet:

– I projektet sammanstrålar flera av de perspektiv som är prioriterade i vårt tillväxtarbete, som hållbar utveckling, regionförstoring och inte minst våra företags möjligheter till fler affärer och tillväxt.

Näringsliv och offentliga företag

Stefan Råback, utvecklingsdirektör vid Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek, menar att projektet innebär stora möjligheter:

– Det gäller för både näringslivet och offentliga bolag inom vatten, avlopp och energi. Inriktningen för projektet ligger framför allt på nya marknader, men det här ska också leda till ett utökat affärssamarbete mellan oss.

60 procent från EU

Finansieringen av Cleantech Kvarken sker till 60 procent av interregprogrammet Bothnia Atlantica. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Österbottens förbund, Vasek och Vasa stad. För projektledning står Kompetensspridning i Umeå AB.

Mer information:

Åsa Fällman
näringslivsutvecklare
Umeå kommun
090-16 32 18
070-601 68 31
mejl

Peter Juneblad
näringslivschef
Örnsköldsviks kommun
070-225 72 15
mejl

Stefan Råback
utvecklingsdirektör
Vasaregionens Utveckling AB
+358 50 590 25 25
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag