Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en skiss av energiparken

Energiparken – mötesplats för rörelse

I början av november är Energiparken i Umeå klar. I actionparken kommer det att finnas klättersten, multiarena för basket, fotboll och innebandy, utegym, boulebana, pingisbord, löparbanor samt isrink på vintern.

Vid arenorna på Gammliaområdet bygger det kommunala bolaget Umeå Energi en actionpark, som ska inspirera alla åldrar och som ska vara öppen och tillgänglig året runt. Ambitionen är att arenaområdet ska vara en mötesplats för alla både i och utanför byggnaderna.

Umeå Energi installerar också solceller, vindkraft och WiFi på området. Skapandet av parken innebär att det försvinner parkeringsplatser längs Rothoffsvägen, men det tillkommer parkeringar mellan platsen för det gamla badhuset och fotbollsarenan. Totalt kommer antalet parkeringsplatser att öka från 180 till drygt 200.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag