Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar uniformerad personal som för en diskussion.

Europeiska CBRNE-centret 10-årsjubilerar

Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet jobbar med säkerhet och krisberedskap på en nationell och internationell arena. 10-årsjubileet uppmärksammas under Beredskapsveckan den 13–21 oktober, som bjuder på alltifrån utställning till action.

Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet grundades i sin nuvarande form hösten 2008 som koordinations- och samarbetsnod för den i Umeå samlade kompetensen inom området farliga ämnen (CBRNE). Centret driver och koordinerar olika nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt med det övergripande målet att förbättra krisberedskap och hantering av CBRNE-händelser. Dessa incidenter involverar farliga kemiska, biologiska, radiologiska eller explosiva ämnen.

Projekt i olika länder

För närvarande deltar centret i ett projekt i Libanon, Jordanien och Irak, som syftar till att bygga upp deras sjukvårdsorganisation. Centret leder också ett EU-projekt för att ta fram utbildning för poliser som är först på plats vid CBRNE-händelser. Ett annat projekt går ut på att starta ett nätverk mellan de träningsanläggningar som finns i Europa.

– Om vi kan trygga omvärlden, så kan vi också trygga hemmaarenan. Vid alla uppdrag samarbetar vi med organisationer från andra länder, säger Per-Erik Johansson, föreståndare för Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet.

Mer information:

Läs mer om aktiviteterna under Beredskapsveckan.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag