Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Personalen vid Näringslivsservice, Umeå kommun. Längst till vänster näringslivschef Peter Juneblad.

Personalen vid Näringslivsservice, Umeå kommun. Längst till vänster näringslivschef Peter Juneblad.

Företagen ger Näringslivsservice höga betyg

Näringslivsservice vid Umeå kommun får fortsatt höga betyg av lokala företagare. Det visar den senaste upplagan av kommunens enkätundersökning.

I undersökningen får företagare och personer aktiva inom näringslivet svara på hur man ser på vilka frågor som är viktigast och vad man tycker om det arbete som görs vid Näringslivsservice och andra kommunala verksamheter.

– Näringslivsservice har under alla år som undersökningen genomförts legat på en mycket hög nivå av kundnöjdhet. Det är glädjande att företagen fortsätter att vara nöjda med vår service och vår verksamhet, säger Peter Juneblad, som tillträdde som näringslivschef hösten 2016.

Samsyn i utvecklingsfrågor

Betyget för den viktigaste indikatorn, Hur företagen upplever hur Näringslivsservice sammantaget sköter kontakterna med näringslivet, ligger på 5,22 på en 6-gradig skala.

De viktigaste frågorna för företagen är att Umeå fortsätter växa, tillgången till kompetens och behovet av enkla och effektiva myndighetskontakter.

– Där ser vi i stort sett samma svar under alla de år som enkäten genomförts. Det är bra att kommunen och näringslivet har samma prioriteringar i utvecklingsfrågor, säger Peter Juneblad.

Förbättringsområden

Även om det just nu går väldigt bra för Umeå med en kraftig befolkningsökning, 759 nystartade bolag 2016 och en 5:e plats bland Sveriges kommuner när det gäller företagens lönsamhet, så finns det tydliga förbättringsområden.

– Samverkan och dialog är som alltid viktiga frågor men framförallt behöver vi som kommun förbättra servicen och attityder till företagen i tillstånds- och myndighetsutövningsärenden. Där ser vi i undersökningen att företagen lyfter den frågan något mer än tidigare år, säger Peter Juneblad.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag