Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Förslag för en hållbar universitetsstad

”Cykelkök” och ett 30-tal andra kreativa idéer blev en del av resultatet av universitetsstadens utställning på Universum i Umeå under SEE-veckan. Ett tiotal aktörer presenterade sina planer på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Idéerna som kom in handlar om allt från att bygga mer studentbostäder till att bevara mer skog och grönområden, skapa bättre förutsättningar för cykling och möjliggöra för återvinning av spillvärme, matavfall och annat sopsortering.

– Några av de idéer som handlar om social hållbarhet har vi redan påbörjat projekt inom. Till exempel tittar vi över öppettiderna på universitetet och hur man lättare ska hitta på Campus, säger Åsa Bäckström, miljösamordnare på Umeå universitet.

Ett förslag stack ut

Alla idéer som kom in under dagen kommer att finnas med i det fortsatta samverkansarbetet och några av dem kommer att genomomföras inom en nära framtid. Ett förslag som stack ut och fick flest röster bland utställarna var ”cykelkök” med reparatör och umgänge.

Motiveringen från juryn är att cykelköket kombinerar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och förslaget är praktiskt genomförbart. Förslaget lämnades in av Michael Nordvall, som vinner en klimatsmat middag för två.

– Fantastiskt roligt! säger Michael när han får höra att han vunnit och berättar att han fått idén från en kompis i Malmö där något liknande redan finns.

Samverkan

Utställningen var en aktivitet inom en samverkan som pågår med att utveckla Universitetsstaden. Dagen arrangerades av Umeå universitet, Akademiska Hus AB, Umeå kommun, Umeå Energi AB, Upab, Vakin, Skanska AB, Sveriges Lantbruksuniversitet, Cleaner Growth och Västerbottens läns landsting.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag