Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Studenter vid Umeå universitet.

Fortsatt stark tillväxt i Umeå

Umeå kommun har nu 128 587 invånare. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att Umeå under det tredje kvartalet 2019 ökade folkmängden med 1 289 personer.

– Det här är mycket positiva nyheter inte minst eftersom det innebär att Umeå motverkar utflyttningen från norra Sverige. Det ger oss en förbättrad ekonomisk bärkraft, vilket krävs för att bland annat kunna skapa god service och bibehållen välfärd. Det är också en förutsättning för att norrlandslänen inte ska tappa representation i riksdagen, vilket är viktigt när resten av Sverige växer, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Umeå attraktivt som studieort

Precis som tidigare år är det tredje kvartalet det kvartal som Umeå kommun traditionellt sett växer starkast. Under detta kvartal inleder de flesta studenter sina studier. Trots att antalet som inleder studier vid universitet och högskola är ovanligt litet i ett nationellt perspektiv i år, visar statistiken att Umeå universitet har stärkt sina andelar gentemot övriga universitet i landet.

En av de starkast växande universitetsstäderna

I vanlig ordning är det storstadskommunerna med tillhörande kranskommuner som ökar mest. Umeås ökning på 1 289 personer ligger på väldigt på en bra nivå. I jämförelse med andra universitets- och högskolekommuner ser det ut så här: Uppsala (+2 683), Linköping (+1 386), Lund (+1 630), Örebro (+939), Växjö (+807), Luleå (+391), Västerås (+461) och Sundsvall (+155).

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag