Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en buss från Ultra-trafiken

Fossilfri kollektivtrafik i Umeå

Sedan mars 2017 är Ultra-trafiken, Umeås lokaltrafik med buss, helt fossilfri. Nio bussar drivs med el och övriga fordon med HVO, hydrerade vegetabiliska oljor.

– Vi tar ytterligare ett stort steg mot en av Sveriges mest hållbara kollektivtrafik när vi nu är fossilfria, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.

HVO, hydrerade vegetabiliska oljor, är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till traditionell diesel. Den HVO som används i Ultra-trafiken baseras främst på tallolja och animaliskt avfall och innehåller inte palmolja eller PFAD (restprodukt vid tillverkning av palmolja) på grund av de negativa miljökonsekvenser som odlingen och framställningen innebär.

– Vi har under en period provat HVO för att säkerställa att fordonen funkar som de ska och det har inte varit några driftproblem. På Transdev jobbar vi ständigt med att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom smart miljövänlig körning och val av bränsle, säger Camilla Nordlund, affärschef på Transdev.

Så länge det finns tillgång till HVO kommer Ultras fordon även fortsättningsvis att drivas fossilfritt.

– Att Umeås lokaltrafik är fossilfri är ett viktigt steg mot Länstrafikens mål att all kollektivtrafik i länet skall vara fossilfri 2025, säger Harriet Söder, vd, Länstrafiken i Västerbotten AB.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag