Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Frizon, i vintertid.

Frizon under invigningen i oktober 2016.FOTO: FREDRIK LARSSON

Frizon i Umeå del av utställning i New York

Frizon i Årstidernas park i Umeå var ett av exemplen i Sveriges arkitekters/Svenska institutets utställning ”Aiming for democratic architecture”. Den visades den 26–28 oktober på Van Alen Institute i New York.

Till utställningen valde Sveriges Arkitekter ut Frizon som en av fem platser som man särskilt vill lyfta fram under rubriken Statsapparaten, ett av utställningens sex teman. De övriga i samma kategori är Kulturhuset i Stockholm, Malmö Saluhall, Jubileumsparken i Göteborg och Oset, Örebro. Utställningen Aiming for Democratic Architecture var en del av den veckolånga satsningen Swedish Design Moves New York. Totalt visades 34 arkitekturprojekt från hela Sverige upp genom texter och språklösa filmer. Det rör sig om skolor, vårdcentraler, bibliotek och torg, som utgått från olika gruppers behov i särskilda miljöer. Utställningen kommer från årsskiftet att erbjudas till svenska ambassader och konsulat runt om i världen genom Svenska institutets plattform Sharing Sweden.

Unga tjejer med i planeringen

Projektet Frizon – Jämställda offentliga miljöer har förvandlat en del av Årstidernas park till en unik plats att umgås på i staden. Unga tjejer i kommunen har utifrån sina intressen och med jämställdhet som metod undersökt och utvecklat idéer och visioner om utformningen av en inbjudande jämställd plats. Målet har varit att skapa en plats fri från förväntningar, rädslor och otrygghet där alla skulle kunna känna sig välkomna.

– Vi har haft svårt att nå tjejer och unga kvinnor i dialogsammanhang, men den här gången har de deltagit aktivt i planeringsarbetet. Vi ska använda erfarenheterna från det här projektet för att fortsätta att utveckla metoder för dialog som utmanar traditionella strukturer, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S).

Gott europeiskt exempel

Frizon är en bärande del av Det könade landskapet, som tidigare valts ut som ett gott exempel av Urbact, europeiska städers program för utbyte och lärande om hållbar stadsutveckling. Satsningen presenterades vid en konferens i Tallinn tidigare i oktober.

– Då blev reaktionen att Umeå är Europas hopp på jämställdhetsområdet. Utställningen i New York är ännu en bekräftelse på att Umeås konkreta arbete ger eko i världen, säger jämställdhetsutskottets ordförande Emma Vigren (S).

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag