Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Hedlunda förskola.

Hedlunda förskola lyft på klimattoppmöte

Umeå kommun är på tredje plats i landet bland kommuner som nyttjar Gröna lån hos Kommuninvest. Ett av Umeås projekt är passivhuset Hedlunda förskola, som den 15 november presenterades vid FN:s klimattoppmöte i Bonn.

FN:s klimatsekretariat har delat ut priset Momentum for Change Climate Solutions Award till 19 exempel runt om i världen, som kan vara förebilder i klimatomställningen. En av 2017 års pristagare är låneinstitutet Kommuninvest och den modell som ger svenska kommuner och landsting tillgång till s.k. Gröna lån. Dessa finansierar bland annat förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering.

”Inspirerande exempel”

I Umeå har investeringar för närmare 1,8 mdkr kvalificerat sig för Gröna lån, och ett av projekten är Hedlunda förskola. Det är Norrlands första offentliga passivhus med en energiförbrukning som är 50–70 procent lägre än Boverkets nybyggnadskrav.

– Den synliggör på ett tydligt sätt Umeå kommuns ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete, och är ett strålande exempel på att det går att bygga extremt energisnålt även i kallare klimat. Det är ett inspirerande exempel som förtjänas att lyftas fram vid FN:s klimatmöte, där städernas roll för att uppnå målen i Parisavtalet betonas, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Hållbart på flera sätt

På plats i Bonn var också Margareta Rönngren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Umeå:

– Umeås tillväxt ska ske med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, och Hedlunda förskola är bara ett av många konkreta exempel på detta. I vårt arbete för hållbarhet är Gröna lån ett naturligt inslag, säger Margareta Rönngren.

Green Umeå

En del i arbetet är nätverket Green Umeå, som skapats på initiativ av Umeå kommun. Det är ett samarbete med företag och organisationer, som vill bidra till en hållbar utveckling. De satsningar som görs finns samlade på webbplatsen för Green Umeå.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag