Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Rådhuset i Umeå.

Högtflygande idéer i Umeå

Den senaste Umeågalan hade temat ”Spela roll” och handlade om faktorer som har betydelse för Umeås näringsliv. Vid Morgonpassets decemberupplaga deltog företagare som spelar roll för människors hälsa samt en aktör som har avgörande betydelse för Umeåregionens plats i världen.

Brain Stimulation AB vann utmärkelsen Årets nya företagare vid Umeågalan. Helena Fordell från Brain Stimulation, neurolog och företagare, inledde Morgonpasset med att berätta om företagets unika produkt RehAtt™. Det är en unik behandlingsmetod för att både diagnosticera och rehabilitera strokepatienter som drabbats av så kallat neglect, en allvarlig störning som innebär att patienten inte kan se, känna, uppmärksamma, eller kort sagt förstå, vad som sker i halva delen av omgivningen.

Effekt efter 15 timmar

RehAtt™ är en stimulerande intensivträning för att lära sig söka av omvärlden. Genom robotik och en genomtänkt speldesign ges förbättrad uppmärksamhet redan efter 15 timmars träning. Speldesignen kombinerar ett antal metoder för att stimulera hjärnan att skapa nya kopplingar och reparera funktion som skadats av en stroke.

– Stroke finns överallt, och det finns ett stort behov av rehabilitering. Vi hoppas att få spela roll på det sättet, berättar Helena Fordell.

Fjärrstyrda torn

Den första morgonpassningen gick till Bengt-Ove Lindgren, chef vid Umeå Airport, som redogjorde för framtidsplanerna för en knutpunkt som spelar en avgörande roll för hela regionen. Han började dock med att kommentera att flygplatsen får fjärrstyrda flygledartorn.

– Flyget är en konservativ verksamhet, där säkerheten alltid sätts främst. Jag är bekymrad över debatten. Fjärrstyrda torn är ett stort tekniksteg, som tas i princip över hela världen för att möjliggöra billigare och säkrare flyg.

Kommersiell utveckling

På Umeå Airport återfinns flera plan och chefen har en Masterplan, som sträcker sig 30 år framåt.

Den omfattar olika kapacitetsbehov. Ett av dem handlar om hur resenärerna angör flygplatsen, en fråga som inte ägs av Umeå Airport. När det gäller terminalen kan det bli en gate på övervåningen. Bengt-Ove Lindgren nämnde också utökad kommersiell verksamhet.

– Det är jättespännande saker. Här har vi upprättat en förstudie och inlett en dialog.

Resor till USA

Flygplatschefen visade en visionär bild, där landningsbanan är förlängd och E12 flyttad till andra sidan flygplatsen.

– Vi ska växa på kostnadseffektivt sätt samtidigt som vi inte utsätter staden för mer buller. Längre fram i tiden kan vi flyga till USA. Vi har ett bra samarbete med kommunen, och det väntar en intressant tid för flygplatsen och för regionen.

Gjorde verkstad för verkstäder

Medicvent AB, vinnare av Årets exportföretag vid Umeågalan, representerades vid Morgonpasset av Elin Lindkvist. 1983 var startåret. Elins farfar Allan Lindkvist, ”en riktig oppfinnarjocke” och verksam inom hygienmedicin, tittade på arbetsmiljön på bilverkstäder. Det utmynnade i den slang till avgasröret som nu är standard, och Allan blev hedersdoktor.

– Han insåg också att luftmiljön inte är bra inom vården heller, och att man måste ha ett bra punktutsug för att garantera ren luft.

Mer är ett paket cigaretter

Personal utsätts främst för narkosgas, kirurgisk rök vid laserbehandling och lustgas. Om anestesi-gas (vid narkos) läcker ut, utsätts personalen för risk. En del sköterskor har exempelvis drabbats av MS.

Vid behandling med laserpenna utvecklas stark värme och det bildas kirurgisk rök, som innehåller små partiklar. Operationspersonalen utsätts för rök som motsvarar 27–30 ofiltrerade cigaretter.

– En förlossning med lustgas som smärtlindring orsakar utsläpp som kan jämföras med utsläppen från en bilfärd på 150 mil.

Runt om i världen

Medicvent har ett helhetssystem för att samla ihop gaser och rök och leda det ut ur rummet. När det gäller lustgas, ser systemet till att spjälka gasen till kväve och syre.

Vid förlossningar används en dubbelmask, som gör att mamman kan fokusera på att föda och personalen på att göra sitt jobb.

Systemet är installerat på de flesta svenska sjukhus, och återfinns också i övriga Norden, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Nya Zeeland. Sedan 2015 är Medicvent en del av koncernen Serendipity.

Mer information:

Affärsliv24 sänder live från Morgonpasset, men gör det också möjligt för dig att titta i efterhand.

Se Morgonpasset i sin helhet.

Se intervju med Thor Persson, Näringslivsprofil.

Se intervju med Robert Gabrielsson, Koinor Future.

Se intervju med Leif Thorwaldsson, Ålö

Se intervju med Bengt-Ove Lindgren, Umeå Airport.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag