Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg och Per Strand, projektdirektör vid SCA Obbola efter att den första kaffekoppen i Kaffedialog lämnats över till företaget.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg och Per Strand, projektdirektör vid SCA Obbola. FOTO: PATRICK TRÄGÅRDH

Kaffedialog för att stärka näringslivets förutsättningar

Per Strand, projektdirektör på SCA Obbola, har tilldelats den första koppen i Umeå kommuns kampanj Kaffedialogen, som syftar till att förbättra och stärka servicen till företagen och företagandet i kommunen. Vid företagsbesöket medverkade hela kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, inklusive dess ordförande, kommunalrådet Hans Lindberg (S).

– SCA Obbola är ett viktigt företag för Umeå kommun och att man nu investerar 7,5 miljarder kronor i en ny pappersmaskin visar att kommunen har de förutsättningar som krävs för att locka till sig stora företag och nya etableringar, och därmed nya arbetstillfällen. Den här typen av stora satsningar kräver dock att företagen och kommunen samarbetar, så att vi kan tillsammans kan skapa och utveckla de förutsättningar som företagen behöver för att etablera sig här, säger Hans Lindberg.

Vill ha mer dialog med Umeås företag

Med besöket hos SCA startar Umeå kommun kampanjen Kaffedialogen för att belysa det arbete man gör i form av besök hos de 14 000 företag som finns i kommunen, både stora och små, i alla branscher. Syftet är att företagen ska uppmärksamma den service som finns att tillgå hos Umeå kommun, men också att förbättra dialogen så att kommunen kan få ökad förståelse för de utmaningar som företagen har och därmed kunna fatta beslut som stärker näringslivet.

Mer service till Umeås växande näringsliv

Avdelningen Umeå kommun Näringsliv har ökat antalet näringslivsutvecklare och även förstärkt bemanningen hos företagslotsen, som ger företagen en väg in till de verksamheter i Umeå kommun som ansvar för de tillstånd som ibland krävs för affärsverksamhet.

– Näringslivet i Umeå växer kraftigt och med det har det tillkommit över 1 000 nya arbetstillfällen årligen, de senaste åren. Det är en av de högsta tillväxttakterna bland svenska kommuner och det sker dessutom i en snabbt föränderlig omvärld. Med kaffekoppskampanjen vill vi skapa dialog och påminna företagare och representanter för företag och organisationer, om möjligheten att få stöd från kommunen, när de behöver det, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Bilden visar Hans Lindberg i dialog med representanter för SCA Obbola. FOTO: PATRICK TRÄGÅRDH

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, i dialog med representanter för SCA Obbola. FOTO: PATRICK TRÄGÅRDH

Viktig med nära dialog

Vad säger då Per Strand, som fick den första kaffekoppen och besöket i kampanjen?

– Det är väldigt roligt att få den första koppen och väldigt viktigt för oss att vi har en pågående dialog och ett bra samarbete. Kommunens utbyggnad och utveckling av hamnen i Holmsund har varit avgörande för att SCA nu gör en av de absolut största företagsinvesteringarna någonsin i Norrland. Vi kommer att fortsätta att ha en nära dialog och samarbeta med kommunen, politiker och näringsliv, säger Per Strand.

Mer information:

Läs mer om Umeå kommuns Kaffedialog.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag