Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Hans Lindberg och Anders Ågren i videokonferensmöte med Företagarrådet.

Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) i extrainsatt Företagarråd via videokonferenstjänst.

Kommun och näringsliv i dialog för att hantera coronakrisen

I Umeå är det just nu tvärstopp i vissa delar av näringslivet och väldigt avvaktande i andra delar. Men det finns också branscher som arbetar för högtryck. Det konstaterades när kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M), träffade representanter för näringslivet vid ett extra Företagarråd.

- Precis som i resten av landet är situationen för många företag i Umeå just nu väldigt allvarlig. Blickar vi längre fram under året så ser vi att sjukdom och arbetslöshet i näringslivet även kommer att drabba kommunen genom minskade skatteintäkter. Därför är det viktigt att vi för en löpande dialog med näringslivet och att vi från politiskt håll är beredda att fatta nödvändiga beslut för att hålla hjulen rullande, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Många branscher representerade

Under företagarrådet medverkade representanter från olika branscher som entreprenad, tillverkning, bemanning, vård och omsorg, med flera. Från en del områden, som kultur, hotell och restaurang, rapporteras om tvärstopp i verksamheterna. I andra branscher är kunderna aktiva men avvaktande. Inom bygg och entreprenad rullar det på än så länge, bara personalen är frisk, befinner sig på jobbet och det finns material att tillgå.

Vård och omsorgsföretag har ingen brist vad gäller efterfrågan av tjänster. Där förbereder man sig istället på att växla upp, att hitta utslussningsboenden, med mera för att lösa situationen när patienter skrivs ut från sjukhusen.

Företagen positiva till kommunens insatser

Företagen är positivt inställda till kommunens insatser vad gäller Företagsakuten och Lotsakuten, kortare betaltider från kommunens sida och möjlighet att tidigarelägga starten för uteserveringar.

Under mötet uttrycktes även önskemål från företagarna om lättnader vad gäller avgifter, uppdelning av betalningar, uppdelning av upphandlingar, att bromsa tillsynsaktiviteter, tidigarelägga fastighetsunderhåll, stimulans av samverkan mellan branscher, exempelvis mellan butiker och restauranger. Andra förslag var att initiera omställningsprogram och utbildning så att personalen är vassare när krisen är över, med mera.

Viktigt med tät dialog

Kommunalråden betonade under mötet vikten av fortsatt täta samtal mellan kommun och näringsliv för att följa utvecklingen och hantera följdverkningarna av coronakrisen.

- Det många företag signalerar är att de behöver hjälp nu om de ska ha möjlighet att överleva. Om en månad eller två kan det vara försent. Umeå kommun kan inte göra allt, men det är viktigt att vi nu vänder på alla stenar och även förmedlar budskapen från våra företag vidare till våra respektive partier på nationell nivå, samt till regering och riksdag, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag