Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Kulturministern hyllar Umeås öppenhet och engagemang

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke hyllar Umeås moderna engagemang efter ett tvådagarsbesök i staden. Hon deltog i Mänskliga Rättighetsdagarna och besökte Bildmuseet.

– Man riktigt känner engagemanget i Umeå. Och då menar jag det moderna engagemanget som handlar om att samverka, kanalisera idéerna och föra dem vidare. Även om kulturhuvudstadsåret snart är slut så upplever man att kulturhuvudstadsåret bara var början på resan, att riktningen är utstakad och att målet ligger i framtiden, säger Alice Bah Kuhnke.

Miljöhuvudstad

Att Umeå nu har ansökt till att bli Europas Miljöhuvudstad 2017 tycker Alice Bah Kuhnke är mycket positivt.

– Det är väldigt inspirerande. Och vi har haft väldigt intressanta samtal om just Umeå som miljöhuvudstad. Jag tror att erfarenheterna från kulturhuvudstadsåret är en bra plattform även för arbetet med att Umeå ska bli Europas miljöhuvudstad 2017. Jag tror att kulturhuvudstadsåret har skapat en öppenhet och villighet att jobba också för hållbarhet, säger Alice Bah Kuhnke.

Umeå och Berlin

Kulturministern kommer gärna tillbaka till Umeå och har tidigare uttalat att Umeå och Berlin är två städer i världen där hon trivs.

– Jag skulle absolut kunna tänka mig att flytta till Umeå. Jag älskar Umeå, men det är inte bara jag som bestämmer, jag ska ju ha med mig några andra också, säger Alice Bah Kuhnke.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag