Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Henrik Olovsson

Littfest i Umeå får del av EU-stöd

Umeås internationella litteraturfestival Littfest ingår i en av fem europeiska plattformar inom musik, dans, litteratur, cirkus och street art som fått EU-stöd om sammanlagt 2,3 miljoner euro.

Föreningen Littfest deltar som enda svenska organisation i plattformen e-merging creativity, med fokus på litteratur. Plattformen får nu stöd med motsvarande 3,3 miljoner kronor inom ramen för EU-programmet Kreativa Europa. Erik Jonsson, en av koordinatorerna för Littfest, är glad men också smått överraskad över att plattformen var en av de fem som fått stöd i den hårda konkurrensen.

– Det känns väldigt roligt. Plattformen är helt i linje med hur vi redan i dag arbetar: att tala om litteratur och presentera intressanta lokala, regionala, nationella och internationella författarskap på nya sätt, säger Erik Jonsson.

Offentligt samtal

Littfest har funnits sedan 2007. Festivalen har en tydlig internationell inriktning och i 2014 års upplaga medverkade författare från ett 20-tal olika länder. Den nya plattformen ger möjlighet att tillsammans med partnerorganisationerna arbeta vidare med det internationella perspektivet i en lokal kontext. Erik Jonsson lyfter särskilt fram vikten av att det finns ett offentligt samtal om litteratur också utanför storstadsområdena.

e-merging creativity är ett projekt som inkluderar etablerade 11 litteraturfestivaler från olika delar av Europa. Syftet med plattformen är bland annat att publiken ska få möta poesi av högsta kvalitet, att öka författares mobilitet och skapa möjligheter för ännu inte så etablerade författare att verka på europeisk nivå.

Mer information:

Läs mer om Littfest på www.littfest.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag